Tag MT6572__Ctroniq__Ctroniq_C70S__Ctroniq__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1.44